Biblioteka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EMS logo sukreivintas RGB

Biblioteka

BIBLIOTEKOS VIZIJA

Siekti, kad skyriaus biblioteka taptų modernia mokyklos biblioteka, pasižyminčia kaupiamų informacijos išteklių gausa, sugebanti naudotis pasaulyje sukurtais informaciniais resursais, diegianti ir pritaikanti savo poreikiams modernias technologijas, teikiamų paslaugų kokybe atitinkančia nuolat besikeičiančios mokyklos poreikius ir tikslus.

Siekti aukštos aptarnavimo kultūros, bibliotekos darbuotojų profesionalumo bei puikių darbo sąlygų bibliotekos lankytojams ir personalui.

BIBLIOTEKOS MISIJA

Ugdyti informacijos vartotoją, gebantį dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.

Kurti paslaugios bibliotekos įvaizdį.

Komplektuoti knygas bei informacines laikmenas, kurios padeda siekti mokymo programose numatytų didaktinių tikslų, tobulina savarankiško mokymosi kokybę ir moko mokinius aktyviai ieškoti, kritiškai vertinti, analizuoti ir apdoroti informaciją.
Bibliotekoje diegiama mokyklų bibliotekų informacinė sistema „MOBIS“. Integrali informacijos valdymo sistema leis kompiuterizuoti visas pagrindines bibliotekos veiklos funkcijas: paiešką kompiuteriniame kataloge, skaitytojų aptarnavimą, komplektavimą, katalogavimą, bibliotekos administravimą, statistiką ir apskaitą.

Bibliotekos uždavinys – kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, skatinti skaitymą, šiuolaikiškai pateikti informaciją. Komplektuojami leidiniai, susiję su mokykloje dėstomais dalykais. Skaitytojai turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis nustatyta tvarka. Skaitytojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja „Naudojimosi biblioteka taisyklės“.

SKAITYKLA

Skaitykloje įrengtos 28 darbo vietos. Gaunami 18 pavadinimų periodiniai leidiniai. Sudarytos sąlygos mokinių savarankiškam mokymuisi. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, nemokamo interneto, garso ir vaizdo technika, spausdintuvo, kopijavimo paslaugomis. Eksponuojamos parodos, vyksta renginiai.

PASLAUGOS

Rengiame naujai gautų knygų sąrašus;

Dokumentų išdavimas, skaitytojų aptarnavimas;

Rengiame temines parodas;

Moksleiviai norintys naudotis kompiuteriais skaitykloje registruojami iš anksto;

Moksleivių konsultavimas informacijos paieškos klausimais internete;

Užklausų vykdymas:

  • teminės - dokumentų pagal turinį paieška;
  • tikslinamosios - leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas;
  • faktografinės - faktų pateikimas.
INFORMACIJA

Elektroninis paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

mano dienynas

akademija logo

Aikos logo